archivesee more

 • Czy z jednego instrumentu można wydobyć brzmienie i dynamikę całej orkiestry?
  Jak kobiecość, subtelność i wrażliwość wyraża się w zderzeniu z siłą nowoczesnej technologii?
 • Dzięki zastosowaniu techniki zapętlania motywów przy użyciu loopera, warstwa dźwiękowa rozrasta się wielogłosowo.
  Rytmy i współbrzmienia, które się na siebie nakładają, przenoszą słuchacza w inny wymiar akustyczny.
 • Can one instrument bring out the sound and dynamics of the whole orchestra?
  How are femininity, subtlety and sensitivity expressed in the face of new technology?
 • By using theme looping techniques with a looper, a layer of sound grows polyphonically.
  Overlapping rhythms and chords move the listener into another dimension of sound.

Media

galeria / gallery see more

videosee more

SCIENCE & ART

Nagroda Premiera 2020

Za wyróżniającą rozprawę doktorską!

(więcej…)

JANTAR 2020

JANTARA 2020 za muzykę  do filmu „Fisheye” w reż. Michała Szcześniaka (nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS) otrzymała Agata Kurzyk

„Za oryginalny muzyczny komentarz, który doskonale współbrzmi z obrazem i opracowaniem dźwiękowym.” 

(więcej…)

TopMinds

Lauretka programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds,
organizator TopMinds, Fulbrigth POLSKA, Top 500 Innovators, DIALOG, 2018
(więcej…)

Nagroda za Muzykę, TEATROTEKA FEST 2018

„za muzykę doskonale wpisującą się w zróżnicowany charakter i konwencję opowieści”

(więcej…)

Science & Artsee more