SCIENCE & ART

Nagroda Premiera 2020

Za wyróżniającą rozprawę doktorską!

Agaty Kurzyk jest laureatką Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniajacą rozprawę doktorską  na temat „Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej do konstrukcji polimerowo-komórkowych rusztowań przeznaczonych do regeneracji ubytków kostnych” która została zgłoszona przez Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii – za opracowanie standardów pozyskiwania i namnażania ASC pochodzących z tkanki tłuszczowej zwierzęcej i ludzkiej, wymagane podczas stosowania hodowli komórek w leczeniu ubytków kostnych.

Doktorat Agaty Kurzyk z nagrodą premiera

back / powrót