SCIENCE & ART

8 Kongres Kobiet

13-14.05.2016, Warszawa

Potencjał kobiet to dziś jeden z ważniejszych i nie w pełni wykorzystanych czynników rozwoju firm i polskiej gospodarki.

Dlaczego należy zapewnić równe szanse dla kobiet w firmach i gospodarce? Jak skutecznie wspierać firmy kobiece? Jaki jest wkład kobiet w rozwój nowych technologii – czy firmy kobiece są innowacyjne? Czy potencjał kreatywności i różnorodności może zaważyć na sukcesie w biznesie? Inspiracje i dobre przykłady firm zarządzanych przez kobiety. Doświadczenia z Polski i innych krajów. Problemy młodego, średniego i starszego pokolenia kobiet biznesu. Polityka społeczna i jej wpływ na ekonomię.

kongres_kobiet_1

back / powrót