SCIENCE & ART

Nagroda Narodowego Centrum Nauki NCN – koncert

KOncert w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach w Krakowie, podczas wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki NCN dla młodych naukowców.

Awards of Narodowe Centrum Nauki NCN-concert

back / powrót